HNG đã thực sự cho thấy đỉnh và đang đi xuống

Đỉnh của HNG ngày càng rõ ràng hơn qua hai ngày giảm điểm mạnh với khối lượng lớn và một ngày phân phối trước đó. Xem biểu đồ:

HNG đầu tư chứng khoán

Biểu đồ HNG ngày 26/07/2018

Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu HNG nên bán ra một phần hoặc toàn bộ để bảo toàn lợi nhuận.

Q.T

Chia sẻ bài viết:

Để lại phản hồi

avatar
Đóng Menu